Tips en Trucs 2015

Grafisch vergelijken

Veel gebruikers gebruiken de opdracht diff om de verschillen tussen twee bestanden op te sporen. Je kunt echter ook verschillende grafische programma's gebruiken om twee of meer bestanden met elkaar te vergelijken, zoals Meld, Kompare en Diffuse.

Meld

Meld is een grafisch diff programma waarmee je meerdere bestanden met elkaar kunt vergelijken. Daarnaast kan je er de inhoud van volledige mappen mee vergelijken. Wat programmeurs, ontwikkelaars en systeembeheerders zal aanspreken is de syntaxiskleuring, de mogelijkheid om bestanden direct aan te passen en de ondersteuning van version control (waaronder git).

Meld zit in de standaard softwarebronnen van openSUSE 13.2 en kan je dus eenvoudig installeren.

Start Meld via Kickoff > Alle programma's > Ontwikkeling > Diff-weergave (Meld). De syntaxiskleuring moet je in het menu Meld in het dialoogvenster Preferences met de optie Use syntax highlightning inschakelen.

Meld

Kompare

Kompare is de grafische diff van KDE. Kompare kan twee bestanden met elkaar vergelijken, de verschillen opslaan in een patch en patches lezen en op een bestand toepassen. Daarnaast kan Kompare recursief mappen vergelijken.

Aangezien Kompare deel uitmaakt van de softwareverzameling van KDE, wordt deze in de meeste distributies samen met de KDE omgeving geïnstalleerd. Kompare zit eveneens in de standaard softwarebron van openSUSE 13.2 en kan je dus zoals Meld installeren.

Start Kompare via Kickoff > Alle programma's > Hulpmiddelen > Editor > Diff/Patch-hulpprogramma (Kompare).

Kompare

Diffuse

Diffuse is nog een op GTK gebaseerde grafisch diff programma. Diffuse ondersteunt ook manuele correctie van overeenkomstige regels, direct aanpassen van de bestanden, syntaxiskleuring en version control.

Diffuse zit echter niet in de standaard softwarebronnen van openSUSE 13.2 en installeer je zo:

Start Kickoff > Programma's > Ontwikkeling > Diffuse Merge Tool.

Diffuse