Tips en Trucs 2015

Coderegels tellen met cloc

Als je aan een project werkt en je moet je vorderingen indienen, kunnen statistieken een waardemeter zijn voor uw code. Cloc is een krachtig hulpmiddel om uw coderegels te tellen, zonder de commentaar en lege regels en zelfs gesorteerd volgens programmeertaal.

Cloc is beschikbaar in alle grote Linux distributies. Om cloc in openSUSE 13.2 te installeren, voer je de volgende opdracht uit:

dany@linux-cj0r:~> sudo OCICLI https://software.opensuse.org/ymp/devel:tools/openSUSE_13.2/cloc.ymp
Als u verdergaat, dan worden de volgende installatiebronnen toegevoegd:
    * http://download.opensuse.org/repositories/devel:/tools/openSUSE_13.2/
    * http://download.opensuse.org/update/13.2/
Als verdergaat, dan zullen de volgende softwarepakketten worden geïnstalleerd op uw systeem:
    * cloc
Continue? y/N
y
Toevoegen van installatiebronnen...

Indien de softwarebron devel:tools nog toegevoegd moet worden, moet je deze nog vertrouwen om de GnuPGP-sleutel te importeren.
Niet-vertrouwde GnuGPG-sleutel importeren

cloc werkt per bestand of per map. Om de coderegels in een bestand of map te tellen, geef je de bestands- of mapnaam mee met de cloc opdracht. We maken de map Mijn_project met één bash script.

dany@linux-cj0r:~> mkdir Mijn_project
dany@linux-cj0r:~> cat > Mijn_project/bash.sh
#!/bin/bash
echo "Hallo Wereld"

De laatste opdracht sluit je af met de toetscombinatie Ctrl+d. Het aantal regels code tel je met cloc met de volgende opdracht:

dany@linux-cj0r:~> cloc Mijn_project/bash.sh 
    1 text file.
    1 unique file.               
    0 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.64 T=0.01 s (135.9 files/s, 271.8 lines/s)
-------------------------------------------------------------------------------
Language           files     blank    comment      code
-------------------------------------------------------------------------------
Bourne Shell           1       0       0       2
-------------------------------------------------------------------------------

We voegen nog een perl script toe en tellen alle coderegels in de volledige map met de volgende opdrachten:

dany@linux-cj0r:~> cat > Mijn_project/perl.pl
#!/usr/bin/perl

print "Hallo Wereld\n"     
dany@linux-cj0r:~> ls Mijn_project/
bash.sh perl.pl
dany@linux-cj0r:~> cloc Mijn_project/
    2 text files.
    2 unique files.               
    0 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.64 T=0.01 s (269.6 files/s, 674.0 lines/s)
-------------------------------------------------------------------------------
Language           files     blank    comment      code
-------------------------------------------------------------------------------
Prolog              1       1       -1       3
Bourne Shell           1       0       0       2
-------------------------------------------------------------------------------
SUM:               2       1       -1       5
-------------------------------------------------------------------------------

Oeps, hier herkent cloc ons perl script als een prolog script. Deze demo gebruikt zeer korte scripts, waardoor cloc niet kan bepalen welke programmeertaal gebruikt wordt. In plaats van per programmeertaal te werken, kan cloc de resultaten ook per bestand weergeven:

dany@linux-cj0r:~> cloc --by-file Mijn_project/
    2 text files.
    2 unique files.               
    0 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.64 T=0.01 s (256.3 files/s, 640.7 lines/s)
----------------------------------------------------------------------------------
File                blank    comment      code
----------------------------------------------------------------------------------
Mijn_project/perl.pl          1       -1       3
Mijn_project/bash.sh          0       0       2
----------------------------------------------------------------------------------
SUM:                  1       -1       5
----------------------------------------------------------------------------------

In het volgende voorbeeld tellen we de coderegels in een gedownload gecomprimeerd bestand (Roundcube Webmail).

dany@linux-cj0r:~> wget http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz
--2015-09-26 16:36:30-- http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz
Herleiden van sourceforge.net (sourceforge.net)... 216.34.181.60
Verbinding maken met sourceforge.net (sourceforge.net)|216.34.181.60|:80... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz/download [volgen...]
--2015-09-26 16:36:31-- http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz/download
Verbinding maken met sourceforge.net (sourceforge.net)|216.34.181.60|:80... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: http://downloads.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz?r=&ts=1443278191&use_mirror=netix [volgen...]
--2015-09-26 16:36:31-- http://downloads.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz?r=&ts=1443278191&use_mirror=netix
Herleiden van downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)... 216.34.181.59
Verbinding maken met downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)|216.34.181.59|:80... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 302 Found
Locatie: http://netix.dl.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz [volgen...]
--2015-09-26 16:36:31-- http://netix.dl.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/1.1.3/roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz
Herleiden van netix.dl.sourceforge.net (netix.dl.sourceforge.net)... 87.121.121.2
Verbinding maken met netix.dl.sourceforge.net (netix.dl.sourceforge.net)|87.121.121.2|:80... verbonden.
HTTP-verzoek is verzonden; wachten op antwoord... 200 OK
Lengte: 4566830 (4,4M) [application/x-gzip]
Wordt opgeslagen als: ‘roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz’

roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz                 100%[==================================================================>]  4,35M 1,04MB/s  in 4,3s  

2015-09-26 16:36:36 (1,02 MB/s) - '‘roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz’' opgeslagen [4566830/4566830]
dany@linux-cj0r:~> cloc roundcubemail-1.1.3-complete.tar.gz 
  2115 text files.
  2076 unique files.                     
   288 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.64 T=4.59 s (398.3 files/s, 65567.9 lines/s)
-------------------------------------------------------------------------------
Language           files     blank    comment      code
-------------------------------------------------------------------------------
PHP              1254     19150     49541     154728
Javascript           234      3473      3477     31320
CSS               85      2221      390     14561
HTML              80      703       39      3806
Pascal             22      1774      4343      3454
SQL               67      467      190      1937
Bourne Shell          21      293       14      1529
JSON              37       0       0      1465
XML               20       19       0      1153
diff               2       5      259      510
C                3       18       22       64
DTD               1       32       17       54
Python              1       8       2       22
YAML               1       4       0       16
DOS Batch            1       0       0       11
-------------------------------------------------------------------------------
SUM:             1829     28167     58294     214630
-------------------------------------------------------------------------------

De in openSUSE 13.2 gebruikte kernel bevat:

dany@linux-cj0r:~> cloc /usr/src/linux/
  12811 text files.
  12598 unique files.                     
  1625 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.64 T=23.89 s (468.4 files/s, 61212.8 lines/s)
--------------------------------------------------------------------------------
Language           files     blank    comment      code
--------------------------------------------------------------------------------
C/C++ Header          9116     170962     306494     877970
make              1883      7493      7343     30832
C                56      3947      3163     24549
Perl               20      1831      1761     10656
Bourne Shell           38      472      807      2468
Assembly             56      467      1144      1761
Python              6      180      324      1612
C++                1      209       57      1529
yacc               3      239       95      1435
lex                3      154       86      855
Bourne Again Shell        4      104       56      489
NAnt script            1       92       0      366
Pascal              1       17       0       80
awk                1       5       0       29
--------------------------------------------------------------------------------
SUM:             11189     186172     321330     954631
--------------------------------------------------------------------------------

De handleiding van cloc kan je opvragen met de standaard opdrachten cloc en man cloc.