Tips en Trucs 2014

Met een minimum aan inspanningen een schermvideo's maken

Introductie

XVidCap gebruikt een zeer bescheiden gebruikersomgeving waardoor het opnemen van schermactiviteit zeer eenvoudig wordt. Eenmaal de eerste voorkeuren zijn ingesteld, wordt het maken van een schermopname letterlijk klik en vergeet de opname. De werkbalk kan je overal op het scherm plaatsen. Deze werkbalk bevat de bestandsnaam van de video; knoppen voor start/stop, pauze, voorwaarts en achterwaarts spoelen en een paar eenvoudige bewerkingen.

XVidCap is met andere woorden een programma waarmee je een schermopname maakt van alles wat zich binnen het X-window venster van XVidCap afspeelt. De opname kan je opslaan als afzonderlijke beelden of als een MPEG video.

Schermopnames zijn zeer handig om stap voor stap uit te leggen hoe je met een programma kunt werken. Het gebruik van een schermopname om iets uit te leggen of te demonstreren is dikwijls duidelijker dan het bekijken van opeenvolgende schermafdrukken. Daarbij kan je gebruik maken van diensten zoals YouTube waardoor uw video's steeds voor iedereen bereikbaar zijn.

Alternatieven

Je kunt een schermopname maken met behulp van een filmcamera waarmee je het beeld van de monitor filmt (niet meer van deze tijd).

XVidCap is eenvoudiger te installeren en te gebruiken en presteert beter dan de alternatieven Istanbul en recordMyDesktop, twee applicaties die Ogg Theora video's produceren.

Het door XVidCap standaard gebruikte MPEG video formaat zorgt voor een betere compatibiliteit met diverse videospelers (vooral op andere platformen), waardoor het delen van video's een stuk eenvoudiger wordt.

Installatie

XVidCap zit niet standaard in de softwarebronnen van de distributies (vooral te wijten aan licentierechten verbonden aan het gebruikte MPEG video formaat). Bij openSUSE kan je echter terecht bij de softwarebron van PackMan.

Werken met XVidCap

Start XVidCap (bijvoorbeeld via Kickoff > Programma's > Multimedia > X11 Screencam).

XVidCap gebruikt een klein venster met als enige onderdeel een werkbalk. Onder het XVidCap venster staat een rood kader, binnen dit kader wordt alles opgenomen. De rode kaderrand kan je verslepen om het op te nemen gebied aan te passen. Of je gebruikt de werkbalkknop met de pipet om een volledig nieuw kader te tekenen. Klik op de knop Start recording (rode bol) om de opname te starten. De knop Stop recording (met het zwarte vierkant) stopt te opname. De opname zelf vind je terug in uw Persoonlijke map.

XVidCap

Het menu van XVidCap bereik je door met de rechter muisknop te klikken op de bestandsnaam van de opname. Daarin kun je onder andere de instellingen (Preferences) aanpassen.
XVidCap Preferences

Voor de liefhebbers die liever met de terminal werken of XVidCap in een script willen gebruiken, kunnen een opname maken zonder grafisch bedieningspaneel met de opdracht

xvidcap --gui no

De opname stopt bij het afsluiten van de opdracht met Ctrl + C. De verschillende opties kan je opvragen met de opdracht:

dany@linux-18zg:~> xvidcap -h
xvidcap: ongeldige optie -- 'h'
Usage: xvidcap, ver 1.1.7, (c) rasca, berlin 1997,98,99, khb (c) 2003-07
[--fps #.#]   frames per second (float) or a fraction string like "30000/1001"
[--verbose #]  verbose level, '-v' is --verbose 1
[--time #.#]   time to record in seconds (float)
[--frames #]   frames to record, don't use it with --time
[--continue [yes|no]] autocontinue after maximum frames/time
[--cap_geometry #x#[+#+#]] size of the capture window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)
[--window ] a hexadecimal window id (ref. xwininfo)
[--rescale #]  relative output size in percent compared to input (1-100)
[--quality #]  recording quality (1-100)
[--start_no #]  start number for the file names
[--source ] select input source: x11, shm
[--file ] file pattern, e.g. out%03d.xwd
[--gui [yes|no]] turn on/off gui
[--sf|--mf]   request single-frame or multi-frame capture mode
[--auto]     cause auto-detection of output format, video-, and audio codec
[--codec ] specify codec to use for multi-frame capture
[--codec-help]  list available codecs for multi-frame capture
[--format ] specify file format to override the extension in the filename
[--format-help] list available file formats
[--aucodec ] specify audio codec to use for multi-frame capture
[--aucodec-help] list available audio codecs for multi-frame capture
[--audio [yes|no]] turn on/off audio capture
[--audio_in ] specify audio input device or '-' for pipe input
[--audio_rate #] sample rate for audio capture
[--audio_bits #] bit rate for audio capture
[--audio_channels #] number of audio channels
Supported output formats:
 X11 Window Dump             (.xwd)
 Portable Graymap File          (.pgm)
 Portable Anymap File          (.ppm)
 Portable Network Graphics File     (.png)
 Joint Picture Expert Group       (.jpg, .jpeg)
 Microsoft Audio Video Interleaved File (.avi)
 General AVI file (DIVX default)     (.mpeg, .mpg)
 Microsoft Advanced Streaming Format   (.asf)
 Macromedia Flash Video Stream      (.flv, .flv1)
 Macromedia Shockwave Flash File     (.swf)
 DV Video Format             (.dv)
 MPEG1 System Format (VCD)        (.m1v, .vcd)
 MPEG2 PS Format (SVCD)         (.m2v, .svcd)
 MPEG2 PS format (DVD VOB)        (.vob, .dvd)
 Quicktime Format            (.mov, .qt)