Tips en Trucs 2014

Scherm draaien

Ultrabooks, tablets en zelfs klassieke monitors kunnen gekanteld worden. Sommige toepassingen ogen namelijk beter op een monitor in landschap stand (breed en minder hoog) en andere op een monitor in portret stand (hoog en minder breed). Zo kijk je naar films op een monitor in landschap stand en lees je een e-boek in portret stand. Het blijft me zelfs verwonderen dat in kantoren je bijna nergens monitors in portret stand ziet, hoewel tekstverwerking meestal met pagina's in staand formaat gebruikt wordt (klassieke A4 pagina's).

Grafisch

Toepassingen als arandr, het bij de lichtgewicht LXDE grafische omgeving ingebouwde lxrandr en het in KDE ingebouwde kscreen zorgen voor de muis bediende methode om de scherminhoud naargelang de stand van de monitor te kantelen. In KDE start je Kicker > Systeeminstellingen, waarna je de module Scherm en monitor start. In de categorie Instellingen van het scherm kan je met behulp van een klik op de knop met de cirkelvormige pijl de scherminhoud draaien. Eénmaal de gekozen draaiing ingesteld, pas je ze toe door op de knop Toepassen te klikken.

Je hebt dan echter een probleem met de muis, die beweegt de muiswijzer nog steeds alsof de scherminhoud niet gedraaid is, wat erg vervelend is.
Scherm roteren in KDE

Terminal

Alle hierboven genoemde grafische programma's gebruiken op de achtergrond de opdracht xrandr om de scherminhoud effectief te draaien.

Eerst en vooral gaan we wat informatie opvragen:

dany@linux-nlfy:~> xrandr -q --verbose
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected 1920x1080+0+0 (0x4a) normal (normal left inverted right x axis y axis) 276mm x 156mm
	Identifier: 0x43
	Timestamp: 3521985
	Subpixel:  unknown
	Gamma:   1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:  
	CRTC:    0
	CRTCs:   0 1 2
	Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
	      0.000000 1.000000 0.000000
	      0.000000 0.000000 1.000000
	      filter: 
	EDID: 
		00ffffffffffff0030e4140400000000
		00170104951c107802b5459959579127
		1f505400000001010101010101010101
		010101010101163680ba70380f403020
		3500149c1000001a0000000000000000
		00000000000000000000000000fe004c
		4720446973706c61790a2020000000fe
		004c503132355746322d5350423100c4
	BACKLIGHT: 60 
		range: (0, 100)
	Backlight: 60 
		range: (0, 100)
	scaling mode: Full aspect 
		supported: None, Full, Center, Full aspect
	Broadcast RGB: Automatic 
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	audio: auto 
		supported: force-dvi, off, auto, on
 1920x1080 (0x4a) 138.5MHz +HSync -VSync *current +preferred
    h: width 1920 start 1968 end 2000 total 2106 skew  0 clock  65.7KHz
    v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1095      clock  60.0Hz
 1400x1050 (0xb1) 122.0MHz +HSync +VSync
    h: width 1400 start 1488 end 1640 total 1880 skew  0 clock  64.9KHz
    v: height 1050 start 1052 end 1064 total 1082      clock  60.0Hz
 1280x1024 (0xb2) 108.0MHz +HSync +VSync
    h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew  0 clock  64.0KHz
    v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066      clock  60.0Hz
 1280x960 (0xb3) 108.0MHz +HSync +VSync
    h: width 1280 start 1376 end 1488 total 1800 skew  0 clock  60.0KHz
    v: height 960 start 961 end 964 total 1000      clock  60.0Hz
 1024x768 (0xb4)  65.0MHz -HSync -VSync
    h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew  0 clock  48.4KHz
    v: height 768 start 771 end 777 total 806      clock  60.0Hz
 800x600 (0xb5)  40.0MHz +HSync +VSync
    h: width  800 start 840 end 968 total 1056 skew  0 clock  37.9KHz
    v: height 600 start 601 end 605 total 628      clock  60.3Hz
 800x600 (0xb6)  36.0MHz +HSync +VSync
    h: width  800 start 824 end 896 total 1024 skew  0 clock  35.2KHz
    v: height 600 start 601 end 603 total 625      clock  56.2Hz
 640x480 (0xb7)  25.2MHz -HSync -VSync
    h: width  640 start 656 end 752 total 800 skew  0 clock  31.5KHz
    v: height 480 start 490 end 492 total 525      clock  59.9Hz
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x44
	Timestamp: 3521985
	Subpixel:  unknown
	Clones:   HDMI1
	CRTCs:   0 1 2
	Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
	      0.000000 1.000000 0.000000
	      0.000000 0.000000 1.000000
	      filter: 
	Broadcast RGB: Automatic 
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	audio: auto 
		supported: force-dvi, off, auto, on
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x45
	Timestamp: 3521985
	Subpixel:  unknown
	Clones:   DP1
	CRTCs:   0 1 2
	Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
	      0.000000 1.000000 0.000000
	      0.000000 0.000000 1.000000
	      filter: 
	Broadcast RGB: Automatic 
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	audio: auto 
		supported: force-dvi, off, auto, on
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x46
	Timestamp: 3521985
	Subpixel:  unknown
	Clones:   HDMI2
	CRTCs:   0 1 2
	Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
	      0.000000 1.000000 0.000000
	      0.000000 0.000000 1.000000
	      filter: 
	Broadcast RGB: Automatic 
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	audio: auto 
		supported: force-dvi, off, auto, on
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x47
	Timestamp: 3521985
	Subpixel:  unknown
	Clones:   DP2
	CRTCs:   0 1 2
	Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
	      0.000000 1.000000 0.000000
	      0.000000 0.000000 1.000000
	      filter: 
	Broadcast RGB: Automatic 
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	audio: auto 
		supported: force-dvi, off, auto, on
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x48
	Timestamp: 3521985
	Subpixel:  no subpixels
	Clones:  
	CRTCs:   3
	Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
	      0.000000 1.000000 0.000000
	      0.000000 0.000000 1.000000
	      filter: 

Uit bovenstaande uitvoer kan je afleiden dat het in de ultrabook ingebouwde scherm eDP1 is aangesloten (connected) en in de normale (normal) stand staat (standaard oriëntatie). Deze informatie kan je afzonderen door deze te filteren, handig voor het gebruik in een script (zie verder).

dany@linux-nlfy:~> xrandr -q --verbose | grep 'connected' | egrep -o '\) (normal|left|inverted|right) \(' | egrep -o '(normal|left|inverted|right)'
normal

Om de scherminhoud effectief te draaien, gebruik je de opdrachten xrandr -o left, xrandr -o inverted, xrandr -o right en xrandr -o normal om de scherminhoud respectievelijk 90°, 180°, 270° en 0° te draaien. Deze laatste opdracht gebruik je om de standaard oriëntatie te herstellen.

De muiswijzer laten meedraaien

Om de werking van de invoerapparaten aan te passen, heb je extra software nodig. Installeer het pakket xinput met de opdracht:

dany@linux-nlfy:~> sudo zypper install xinput

Daarna kan je een lijst met de verschillende invoerapparaten opvragen met de opdracht:

dany@linux-nlfy:~> xinput --list
Virtual core pointer          	id=2	[master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer       	id=4	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ ELAN Touchscreen            	id=9	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Wacom ISDv4 EC Pen stylus        	id=11	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad       	id=13	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ Wacom ISDv4 EC Pen eraser        	id=15	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ TPPS/2 IBM TrackPoint          	id=16	[slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard          	id=3	[master keyboard (2)]
  ↳ Virtual core XTEST keyboard       	id=5	[slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button              	id=6	[slave keyboard (3)]
  ↳ Video Bus                	id=7	[slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button              	id=8	[slave keyboard (3)]
  ↳ Integrated Camera            	id=10	[slave keyboard (3)]
  ↳ AT Translated Set 2 keyboard      	id=12	[slave keyboard (3)]
  ↳ ThinkPad Extra Buttons         	id=14	[slave keyboard (3)]

Uit de uitvoer blijkt dat er verschillende invoerapparaten de muiswijzer sturen. Laat ons beginnen met het touchpad.

Touchpad

Om de eigenschappen (instellingen) van het touchpad op te vragen, gebruik je de volgende opdracht:

dany@linux-nlfy:~> xinput --list-props "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
Device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad':
	Device Enabled (134):	1
	Coordinate Transformation Matrix (136):	1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
	Device Accel Profile (268):	1
	Device Accel Constant Deceleration (269):	2.500000
	Device Accel Adaptive Deceleration (270):	1.000000
	Device Accel Velocity Scaling (271):	12.500000
	Synaptics Edges (314):	1768, 5414, 1638, 4466
	Synaptics Finger (315):	25, 30, 0
	Synaptics Tap Time (316):	180
	Synaptics Tap Move (317):	235
	Synaptics Tap Durations (318):	180, 180, 100
	Synaptics ClickPad (319):	1
	Synaptics Middle Button Timeout (320):	0
	Synaptics Two-Finger Pressure (321):	282
	Synaptics Two-Finger Width (322):	7
	Synaptics Scrolling Distance (323):	107, 0
	Synaptics Edge Scrolling (324):	0, 0, 0
	Synaptics Two-Finger Scrolling (325):	1, 0
	Synaptics Move Speed (326):	1.000000, 1.750000, 0.037293, 0.000000
	Synaptics Off (327):	0
	Synaptics Locked Drags (328):	0
	Synaptics Locked Drags Timeout (329):	5000
	Synaptics Tap Action (330):	0, 0, 0, 0, 1, 3, 2
	Synaptics Click Action (331):	1, 3, 2
	Synaptics Circular Scrolling (332):	0
	Synaptics Circular Scrolling Distance (333):	0.100000
	Synaptics Circular Scrolling Trigger (334):	0
	Synaptics Palm Detection (335):	0
	Synaptics Palm Dimensions (336):	10, 200
	Synaptics Coasting Speed (337):	20.000000, 50.000000
	Synaptics Pressure Motion (338):	30, 160
	Synaptics Pressure Motion Factor (339):	1.000000, 1.000000
	Synaptics Grab Event Device (340):	1
	Synaptics Gestures (341):	1
	Synaptics Capabilities (342):	1, 0, 0, 1, 1, 1, 1
	Synaptics Pad Resolution (343):	55, 53
	Synaptics Area (344):	0, 0, 0, 0
	Synaptics Soft Button Areas (345):	3591, 0, 4104, 0, 0, 0, 0, 0
	Synaptics Noise Cancellation (346):	8, 8
	Device Product ID (255):	2, 7
	Device Node (256):	"/dev/input/event4"

Voor ons is de eigenschap Coordinate Transformation Matrix van belang. Deze eigenschap is een matrix met standaard de volgende waarden:

⎡ 1 0 0 ⎤
⎜ 0 1 0 ⎥
⎣ 0 0 1 ⎦

Bij een touchpad positie op coördinaat 400, 197 wordt de scherm positie als volgt berekend:

⎡ 1 0 0 ⎤  ⎡ 400 ⎤  ⎡ 400 ⎤
⎜ 0 1 0 ⎥ · ⎜ 197 ⎥ = ⎜ 197 ⎥
⎣ 0 0 1 ⎦  ⎣ 1 ⎦  ⎣ 1 ⎦

Met andere woorden zonder verandering worden de touchpad coördinaten aan het scherm doorgegeven. Bij een geroteerd scherm moeten de touchpad coördinaten echter een andere positie aan het scherm doorgeven, de scherminhoud is namelijk gedraaid, maar het touchpad behoud dezelfde oriëntatie.

Voor een naar links geroteerd scherm (90° gedraaid), hebben we de volgende matrix nodig:

⎡ 0 -1 1 ⎤
⎜ 1 0 0 ⎥
⎣ 0 0 1 ⎦

Voor een scherm op zijn kop (180°):

⎡ -1 0 1 ⎤
⎜ 0 -1 1 ⎥
⎣ 0 0 1 ⎦

En voor een naar rechts geroteerd scherm (270°):

⎡ 0 1 0 ⎤
⎜ -1 0 1 ⎥
⎣ 0 0 1 ⎦

De volgende opdrachten zorgen bij een respectievelijk 90°, 180°, 270° en 0° geroteerd scherm voor een correcte muiswijzer beweging bij het werken met het touchpad:

xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Touchscreen

Passen we dezelfde methode toe voor het touchscreen, dan bekomen we de volgende opdrachten:

xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Stylus

De hier gebruikte pen heeft meer dan één apparaat, namelijk stylus en eraser, vandaar twee opdrachten per stand. Voor de stylus:

xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Voor de eraser:

xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Enz.

Deze methode kan verder gebruikt worden voor elk invoerapparaat. Het hierboven gevonden trackpoint komt hiervoor in aanmerking en een eventueel aangesloten muis. Het trackpoint gebruik ik nooit en ook een muis sluit ik nooit op mijn ultrabook aan. Vandaar dat ik deze niet aanpas bij het roteren van het scherm.

Automatiseren

De bovenstaande opdrachten kan je nu samenbrengen tot een handig script waarmee je de rotatie in een oogwenk kunt uitvoeren:

#!/bin/sh

# Find the line in "xrandr -q --verbose" output that contains current screen orientation and "strip" out current orientation.

rotation="$(xrandr -q --verbose | grep 'connected' | egrep -o '\) (normal|left|inverted|right) \(' | egrep -o '(normal|left|inverted|right)')"

# Using current screen orientation proceed to rotate screen and input devices.

case "$rotation" in
  normal)
  # rotate to the left
  xrandr -o left
  xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
  xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
  ;;
  left)
  # rotate to inverted
  xrandr -o inverted
  xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
  xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
  ;;
  inverted)
  # rotate to the right
  xrandr -o right
  xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
  xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
  ;;
  right)
  # rotate to normal
  xrandr -o normal
  xinput --set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
  xinput --set-prop "ELAN Touchscreen" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen stylus" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
  xinput --set-prop "Wacom ISDv4 EC Pen eraser" "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
  ;;
esac

Sla dit script op (bijvoorbeeld in de bin map van de persoonlijke map). Om het scherm naar de volgende stand te roteren, voer je de volgende opdracht uit:

dany@linux-nlfy:~> sh $HOME/bin/rotate.sh

Nog beter wordt het als je het script bij het indrukken van een knop (toets) kunt laten uitvoeren. Dit kan met behulp van het pakket xbindkeys (installeren via de site http://software.opensuse.org. Met de opdracht xbindkeys -mk kan je door het drukken op een toets (of -combinatie) bepalen welke codes het besturingssysteem doorkrijgt. Zo bleek mijn ultrabook op de zijkant een knopje te hebben die in KDE toch niet gebruikt wordt.

dany@linux-nlfy:~> xbindkeys -mk
Press combination of keys or/and click under the window.
You can use one of the two lines after "NoCommand"
in $HOME/.xbindkeysrc to bind a key.

--- Press "q" to stop. ---
"(Scheme function)"
  m:0x50 + c:32
  Mod2+Mod4 + o
"(Scheme function)"
  m:0x50 + c:133
  Mod2+Mod4 + Super_L
"(Scheme function)"
  m:0x10 + c:38
  Mod2 + q

Na het aanmaken van een configuratiebestand voor xbindkeys:

dany@linux-nlfy:~> echo -e "\"sh $HOME/bin/rotate.sh\"" > $HOME/.xbindkeysrc
dany@linux-nlfy:~> echo "  Mod2+Mod4 + o" >> $HOME/.xbindkeysrc

En het starten van xbindkeys:

dany@linux-nlfy:~> xbindkeys

Wordt bij elke druk op de betreffende knop het scherm gedraaid. xbindkeys afsluiten, doe je met de opdracht:

dany@linux-nlfy:~> killall xbindkeys

Als alles naar behoren werkt, kan je xbindkeys automatisch starten bij het starten van KDE met behulp van de opdracht:

dany@linux-nlfy:~> ln -s /usr/bin/xbindkeys $HOME/.kde4/Autostart/

Sommige ultrabooks, tablets, enz. produceren een toetscode bij het kantelen van het toestel, mits wat aanpassingen van het script en het xbindkeys configuratiebestand moet het mogelijk zijn de scherminhoud te draaien bij het draaien van het toestel. Veel geluk ermee