Tips en Trucs 2014

Geldigheidsduur sudo wachtwoord

Bij het uitvoeren van een opdracht als root gebruiker, wordt het wachtwoord standaard 15 minuten onthouden. Als je deze tijd wilt aanpassen, open je een terminal en voer je de volgende opdracht uit:

dany@linux-55yl:~> sudo /usr/sbin/visudo
root's password:

Het sudoers bestand wordt in de teksteditor vim geopend. Beweeg de cursor met de pijltoetsen naar de regel:

Defaults env_reset

Activeer de Invoegen-mode van de vim editor door op de i toets te drukken.

En pas de regel als volgt aan:

Defaults env_reset , timestamp_timeout=5
visudo

Druk op de Esc toets om de Invoegen-mode te verlaten.

Sla de aanpassing op en sluit de vim editor door :wq gevolgd door Return te typen.

Nu wordt het wachtwoord maar 5 minuten onthouden.

Wie liever een andere teksteditor gebruikt (bijvoorbeeld joe), gebruikt de volgende opdracht om het sudoers bestand aan te passen.

dany@linux-55yl:~> sudo EDITOR=joe /usr/sbin/visudo

Wil je het onthouden van wachtwoorden bij het uitvoeren van sudo helemaal uitschakelen, stel dan timestamp_timeout=0 in. Of gebruik na het gebruik van de sudo opdracht de sudo opdracht met de optie -K.

dany@linux-55yl:~> sudo /usr/sbin/visudo; sudo -K
root's password:
visudo: /etc/sudoers.tmp ongewijzigd
dany@linux-55yl:~> sudo /usr/sbin/visudo; sudo -K
root's password: