Tips en Trucs 2014

Privaat en publiek IP adres

Voor zowel een server, VPS of een gewone computer is het IP adres een belangrijk kenmerk van uw Linux systeem. Het IP adres van uw systeem kan je met enkele opdrachten eenvoudig achterhalen, zeker als je computer rechtstreeks via een modem of een publiek IP adres met het internet is verbonden. Maar meestal zit je achter een router, een apparaat die netwerk pakketten tussen verschillende netwerken doorgeeft. Een router verbind twee of meer verschillende netwerken en wordt thuis gebruikt om uw XDSL of Kabel aansluiting met één publiek IP adres te delen met al uw apparaten. Deze apparaten gebruiken elk een eigen privaat IP adres. Een voorbeeld: thuis staat een VDSL WiFi router die verbonden is met mijn computer, een smartphone, een tablet en een e-reader. Elk van deze apparaten heeft een eigen privaat IP adres. We noemen deze IP adressen privaat omdat ze niet zichtbaar zijn op het publieke netwerk (internet). Het publieke netwerk ziet enkel het IP adres van mijn VDSL router.

De IP adressen van uw computer opzoeken

Naargelang uw netwerkconfiguratie kan dit een privaat of een publiek IP adres zijn. Een privaat IPv4 adres ligt in de volgende bereiken: 10.0.0.0 - 10.255.255.255, 172.16.0.0 - 172.31.255.255 en 192.168.0.0 - 192.168.255.255.

iproute2 is een verzameling hulpmiddelen om TCP en UDP IP netwerken en trafiek te beheren, zowel in IPv4 als in IPv6 netwerken.

dany@linux-55yl:~> ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 64:70:02:11:f2:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.65/24 brd 192.168.1.255 scope global enp3s0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::6670:2ff:fe11:f25f/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
  link/ether 4c:72:b9:62:8f:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlp4s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
  link/ether f4:b7:e2:bf:ff:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Uit de uitvoer van deze opdracht kunnen we de volgende informatie halen:

Om enkel de gebruikte IP adressen weer te geven, gebruik je de volgende opdracht:

dany@linux-55yl:~> ip addr | awk '/inet / {sub(/\/.*/, "", $2); print $2}'
127.0.0.1
192.168.1.65

Het publiek IP adres opzoeken

Nu weten we dat we een privaat netwerk gebruiken. De beste manier om het publieke IP adres te achterhalen is via een publieke website die het IP adres van de bezoeker weergeeft. Dit is het IP adres die je gebruikt om op het internet te surfen.

De website http://ipecho.net/plain geeft in tekstformaat het bezoekers IP adres weer. Door het gebruik van het tekstformaat, kan je het publiek IP adres met de volgende opdrachten eenvoudig achterhalen:

dany@linux-55yl:~> wget -qO- http://ipecho.net/plain
91.180.169.157
dany@linux-55yl:~> curl http://ipecho.net/plain
91.180.169.157

De website ifconfig.me toont in een gewone browser veel informatie en hoe je die informatie met behulp van opdrachten kunt opvragen.

dany@linux-55yl:~> curl ifconfig.me
91.180.169.157

Tijdens het schrijven van deze pagina was mijn publiek IP adres 91.180.169.157. En dit is met één enkele linux opdracht te achterhalen.

ifconfig.me