Tips en Trucs 2013

Netwerk bandbreedte volgen

De netwerk bandbreedte volgen is een fundamentele taak om de toestand van uw servers of thuiscomputer te controleren. Veel hulpmiddelen zijn in staat de bandbreedte te volgen, deze tip kijkt naar Bmon, speedometer en Nload.

Deze hulpmiddelen kan je in openSUSE 12.3 niet installeren vanuit de standaard softwarebronnnen. De in netwerk hulpmiddelen gespecialiseerde softwarebron network:utilities bevat de hier besproken pakketten. Deze softwarebron kan je met de opdracht

sudo zypper addrepo --refresh http://download.opensuse.org/repositories/network:/utilities/openSUSE_12.3/ network_utilities

toevoegen aan de in uw systeem beschikbare softwarebronnen.

Bmon

Bmon is een bandbreedte monitor voor het opsporen van fouten (debuggen) en real-time bewakingsdoeleinden waarbij statistieken afkomstig van verschillende bronnen worden weergegeven. Bmon beschikt over verschillende uitvoermogelijkheden, waaronder één op basis van curses ("grafische" omgeving in tekstterminal). Bmon installeer je met de opdracht

sudo zypper install bmon

en start je met de opdracht


bmon

Druk op de toets g om de statistieken grafisch weer te geven en op de toets d om meer details weer te geven. Met een druk op het ? krijg je een overzicht van alle besturingstoetsen waaronder de toets q om Bmon af te sluiten.
Bmon netwerk monitor

Speedometer

Met Speedometer meet je de snelheid waarmee de data over het netwerk wordt verzonden of in een bestand wordt opgeslagen. Speedometer installeer je met de opdracht

sudo zypper install bmon

en start je met de opdracht


speedometer -r eth0

Hoewel Speedometer een terminalprogramma is, gebruikt het levendige kleuren en is het gebruiksvriendelijk. Het toont de download of upload-snelheid van een netwerkverbinding of de snelheid waarmee je gegevens naar een bestandssysteem schrijft.
Netwerk en bestandsmonitor

Een paar kenmerken:

Nload

Nload bewaakt het netwerkverkeer en de bandbreedte in real-time. Nload visualiseert het in- en uitgaand netwerkverkeer in twee grafieken en toont extra informatie zoals de totale hoeveelheid verstuurde data, minimum en maximum gebruik. Nload gebruikt de Ncurses bibliotheek waardoor je met de muis in de terminal kunt werken (de muis is in openSUSE 12.3 standaard niet geactiveerd). Nload installeer je met de opdracht

sudo zypper install nload
en start je met de opdracht

nload

Druk F2 om het deelvenster met de opties weer te geven of te verbergen. Druk op de toets q om nload af te sluiten.
Nload netwerkmonitor

Een paar kenmerken:

Tot slot

De mogelijkheden van deze handige en gebruiksvriendelijke netwerk monitor programma's leer je pas helemaal ontdekken als je de man pagina's raadpleegt.