Tips en Trucs 2012

Gegevens beveiligen met TrueCrypt

TrueCrypt is een gratis open source softwarepakket om gegevens op een harde schijf te versleutelen. TrueCrypt kan een virtuele schijf (map), een partitie of een volledige harde schijf versleutelen. De twee grootste troeven van TrueCrypt zijn de transparante versleuteling en de eenvoudige installatie en configuratie.

Privacy is vandaag de dag een gevoelige materie, waardoor we soms extra stappen moeten ondernemen om onze veiligheid te waarborgen. TrueCrypt wordt bijvoorbeeld gebruikt om gevoelige bedrijfs- en persoonlijke gegevens te beveiligen, waardevolle foto's of video's te verbergen voor onbevoegden. Sommigen gebruiken TrueCrypt om het volledige besturingssysteem te versleutelen waardoor niemand het besturingssysteem zonder toestemming kan opstarten. Je kunt volledige USB-sticks versleutelen, zodat bij verlies niemand de gegevens kan mis(ge)bruiken. De eindeloze mogelijkheden komen uw nachtrust zeker ten goede. :)

TrueCrypt gebruikt een eenvoudige werkwijze - je koppelt een apparaat via TrueCrypt aan een map, die je dan zoals elke andere map kunt benaderen. Bij het koppelen van de map, wordt een complex wachtwoord gebruikt. Na het gebruik van de versleutelde map, koppel je de map terug af. Waardoor de versleutelde gegevens virtueel niet de kraken zijn.

Als voorbeeld gaan we de inhoud van een map op uw harde schijf versleutelen.

Eerste stap

Tweede stap

Stap drie

Stap vier

Stap vijf

Stap zes

Stap zeven

Stap acht

Stap negen

Stap tien

Stap elf

Stap twaalf

De versleutelde map koppelen om deze te gebruiken

Nu het versleutelde TrueCrypt bestand is aangemaakt, moeten we het op de volgende manier beschikbaar maken (koppelen): Nu mag je het TrueCrypt venster sluiten.

Let op het pictogram in uw systeemvak (bij KDE rechts onderaan het scherm).

De versleutelde map na gebruik afkoppelen

Als je alle versleutelde bestanden hebt afgekoppeld, wordt TrueCrypt automatisch afgesloten en verdwijnt het systeemvakpictogram. Om een versleuteld bestand opnieuw te koppelen, start je het programma TrueCrypt opnieuw.

Conclusie

TrueCrypt maakt een complexe materie zoals het versleutelen (beveiligen) van gegevens op een harde schijf voor iedereen toegankelijk.