Tips en Trucs 2012

Netwerk monitors

Vandaag bekijken we twee hulpmiddelen om in een terminal het netwerk en netwerk verbindingen in het oog te houden.

pktstat

pktstat toont real-time een lijst van actieve verbindingen op een netwerk interface en de door deze verbinding gebruikte bandbreedte. Daarbij worden HTTP en FTP protocollen gedeeltelijk ontleed, waardoor je de behandelde bestandsnaam ziet. Ook de namen van X11 toepassingen worden weergegeven.

Het pktstat pakket kun je in openSUSE 12.2 installeren via de site http://software.opensuse.org waar het als Unstable package in de server:monitoring softwarebron via een 1 Click Install koppeling te installeren is.

De actieve verbindingen weergeven van de eth0 interface van een computer waarop gesurft wordt naar de site linux.pindanet.be en een opdracht via een ssh verbinding wordt uitgevoerd, doe je met de opdracht:
dany@linux-5350:~> sudo pktstat -i eth0
interface: eth0
bps

  bps  % desc                                                                
      arp
 283.9  0% llc 802.1d -> 802.1d
 4.3k  2% tcp 192.168.1.2:55792 <-> 192.168.1.3:ssh
      tcp 192.168.1.3:33802 <-> 2.17.15.144:http
      └ 304 GET /widgets.js
 234.2  0% tcp 192.168.1.3:33803 <-> 2.17.15.144:http
      tcp 192.168.1.3:33814 <-> 2.17.15.144:http
      └ 200 GET /t.gif?_=1351255458793&count=none&id=twitter-widget-0&lang=nl&original_referer=http%3A%2F%2Flinux.pindanet.be%2Findex.html
 312.3  0% tcp 192.168.1.3:33815 <-> 2.17.15.144:http
      tcp 192.168.1.3:35085 <-> www-01-04-lhr2:http
      └ 200 GET /plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Flinux.pindanet.be&send=false&layout=button_count&width=90&show_faces=false&action=like
 312.3  0% tcp 192.168.1.3:35086 <-> www-01-04-lhr2:http
      tcp 192.168.1.3:36588 <-> lhr14s22-in-f3:https
 312.3  0% tcp 192.168.1.3:36665 <-> 193:http
 234.2  0% tcp 192.168.1.3:36666 <-> 193:http
      tcp 192.168.1.3:39584 <-> lhr14s22-in-f1:https
      tcp 192.168.1.3:41193 <-> lhr08s01-in-f15:https
 441.2  0% tcp 192.168.1.3:44818 <-> community:http
      - 400
 441.2  0% tcp 192.168.1.3:44819 <-> community:http
      - 400
      tcp 192.168.1.3:44820 <-> community:http
      └ 304 GET /small/
      tcp 192.168.1.3:49353 <-> r-199-59-150-43:http
      └ 200 GET /jot?l=%7B%22_category_%22%3A%22tfw_widgets%22%2C%22event_name%22%3A%22tweetbutton%3Aimpression%22%2C%22dnt%22%3Afalse%2C%
 234.2  0% tcp 192.168.1.3:49354 <-> r-199-59-150-43:http
      tcp 192.168.1.3:53816 <-> lhr08s02-in-f7:http
      └ 200 GET /__utm.gif?utmwv=5.3.7&utms=2&utmn=379022748&utmhn=linux.pindanet.be&utmcs=UTF-8&utmsr=1366x768&utmvp=1217x642&utmsc=24-bi
 234.2  0% tcp 192.168.1.3:53817 <-> lhr08s02-in-f7:http
 234.2  0% tcp 192.168.1.3:53818 <-> lhr08s02-in-f7:http
      tcp 192.168.1.3:56534 <-> webcluster07:http
      - 200 GET /index/analytics/analytics.php?&timestamp=1351255458404
 234.2  0% tcp 192.168.1.3:56535 <-> webcluster07:http
      - 304 GET /index.html?http://linux.pindanet.be/hoofd.html
 234.2  0% tcp 192.168.1.3:56536 <-> webcluster07:http
      - 200 GET /index/analytics/analytics.php?&timestamp=1351255458630
Verlaat de monitor door op de q-toets te drukken.

IPTState

IPTState gebruikt eenzelfde type weergave als de top-opdracht om een tabel met netfilterverbindingen weer te geven. Je kunt dus interactief het verkeer door de netfilter/iptables firewall bekijken. waarbij je de informatie op verschillende manieren kunt sorteren en filteren. Vanaf versie 2.2.0 kun je states uit de tabel verwijderen!.

IPTState is enkel afhankelijk van de bibliotheken curses (meestal ncurses) en libnetfilter_conntrack versie 0.0.50 of recenter. In openSUSE 12.2 installeer je IPTState met behulp van de broncode of via de site http://software.opensuse.org. Als je via de openSUSE site werkt, moet je bij het zoeken via het pictogram met de moersleutel de optie Pakketten voor ontwikkeling talen en debuggen tonen activeren en de in de keuzelijst Distributie tonen: de keuze All Distributions activeren. Daarna vind je de sectie openSUSE Factory (doorontwikkeling naar openSUSE 12.3) bij de unstable packages in de softwarebron security het iptstate versie 2.2.2 pakket. Het installeren van dit pakket werkte bij mij zonder problemen.

Met de opdracht sudo /usr/sbin/iptstate start je de monitor.
IPTState

De uitvoer kan per kolom zowel oplopend als aflopend gesorteerd worden. De opdracht kan ook gestart worden om in plaats van realtime, éénmaal gegevens te verzamelen en direct af te breken (handig in scripts). Daarnaast kan je de herhalingsfrequentie aanpassen, namen in plaats van IP nummers laten weergeven, de uitvoer formatteren, filteren en kleuren instellen.

Breek de monitor af met een druk op de q-toets.