Tips en Trucs 2012

Firefox: Server niet gevonden

Het kan soms op je zenuwen werken. Je wilt een webpagina via de browser opvragen en je krijgt een foutmelding. Je kunt dan twee dingen doen, je erbij neerleggen of een oplossing zoeken. Soms is de website gewoon verdwenen of de site wordt geblokkeerd (bekenste voorbeeld: The Pirate Bay) of de site is door een foutieve instelling niet bereikbaar. Enkel voor het eerste probleem bestaat geen oplossing.

Server niet gevonden

Op mijn systeem (openSUSE 12.1 met Firefox en een internet verbinding via de Belgacom B-Box) kan ik de site van Belgacom niet bereiken. Ik neem deze site dan ook als voorbeeld.

Oplossing voor Firefox

De foutmelding gaf al aan dat de computer met de naam www.belgacom.be niet op het internet is gevonden. Het opzoeken van computernamen op het internet gebeurt met behulp van DNS-servers. Deze computers zetten een computernaam om naar een IP-adres waardoor uw browser met de betreffende computer contact kan opnemen. Als de DNS-server de computernaam niet in zijn database kan vinden, stuurt deze een bericht naar de browser dat de Server niet gevonden is. De communicatie naar de DNS-server kan op twee verschillende manieren: met de oude standaard IPv4 of met de nieuwe standaard IPv6. Firefox gebruikt standaard de nieuwe standaard IPv6, wat in ons geval het probleem is.

Om het gebruik van IPv6 in Firefox uit te schakelen, ga je als volgt te werk:

Surfen naar www.belgacom.be is nu wel mogelijk.

Globale oplossing

Het probleem is nu opgelost voor Firefox, maar alle andere software die van het internet gebruik maakt kan nog steeds geen verbinding met www.belgacom.be maken. Met de opdracht host kun je de DNS server een computernaam laten opzoeken:
dany@linux-bxth:~> host linux.pindanet.be                                                    
linux.pindanet.be has address 81.169.145.150
linux.pindanet.be has IPv6 address 2a01:238:20a:202:1090::144
linux.pindanet.be mail is handled by 10 mailin.rzone.de.
dany@linux-bxth:~> host www.belgacom.be
www.belgacom.be has address 195.13.15.25
Host www.belgacom.be not found: 3(NXDOMAIN)
Bij het opzoeken van de computer met de naam linux.pindanet.be zijn er geen problemen (is zelfs via het moderne IPv6 bereikbaar). Bij het opzoeken van de computer met de naam www.belgacom.be krijgen we de melding Host www.belgacom.be not found: 3(NXDOMAIN). Aangezien de gebruikte DNS-server de computer niet vond, ligt het voor de hand om een andere DNS-Server te gebruiken. Een veel gebruikte publieke DNS-server is die van Google. Deze kun je als volgt activeren:

Vanaf dit ogenblik is de computer met de naam www.belgacom.be voor alle programma's op uw systeem bereikbaar. Ook voor Firefox (ook als de waarde van de instelling network.dns.disableIPv6 op false staat).

Distributies en hun configuratieprogramma's

Veel distributies waaronder openSUSE en/of desktop omgevingen (KDE) bieden de gebruikers gebruiksvriendelijke grafische configuratieprogramma's (YaST bij openSUSE) aan. Deze programma's worden ook ingezet bij updates en schrijven op die manier configuraties die je rechtstreeks in het betreffende configuratiebestand hebt aangepast over. De configuratiebestanden bevatten dan ook meestal waarschuwingen en methodes om conform de distributiespecifieke configuratieprogramma's te werken. Of gebruik meteen de distributiespecifieke configuratieprogramma's.
Netwerkbeheer