Tips en Trucs 2012

De EncFS beheerder Cryptkeeper

Vorig jaar schreef ik een tip over EncFS, een programma waarmee je de inhoud van bestanden onleesbaar kunt maken door deze te versleutelen. EncFS werkt met twee mappen, de ene bevat de versleutelde bestanden en de andere bevat na het ingeven van het juiste wachtwoord de terug leesbare bestanden. Na het afkoppelen van de leesbare map of het afmelden, moet je om terug toegang tot de inhoud van de bestanden te krijgen opnieuw het wachtwoord opgeven. De vorige tip gebruikte EncFS vanaf de terminal en in een script. Deze tip beschrijft Cryptkeeper, een programma in het systeemvak (naast de klok in de balk onderaan het KDE bureaublad) waarmee je op een eenvoudige manier met EncFS kunt werken.

Cryptkeeper installeren

Het basispakket encfs zit in de standaard softwarebronnen van de meeste recente distributies en installeer je met de standaard softwarebeheerder van uw distributie. In openSUSE 12.2 start je via K Menu > Computer > Software installeren/verwijderen de softwarebeheerder. Daarna zoek je het pakket encfs. Plaats je een vinkje bij het encfs pakket. Klik je op de knop Accepteren. En volg je de instructies van de softwarebeheerder.

Cryptkeeper zit niet in de standaard softwarebron van openSUSE en installeer je als volgt:

Cryptkeeper instellen

Via K Menu > Programma's > Systeem > Cryptkeeper start je de EncFS beheerder. In het systeemvak van de taakbalk verschijnt een pictogram met een sleutel.
Snelmenu
Het snelmenu (rechts klikken) van Cryptkeeper bevat de opdracht Preferences waarmee je Cryptkeeper kunt instellen. Daar Cryptkeeper voor de Gnome omgeving werd ontwikkeld, wordt standaard de nautilus bestandsbeheerder gebruikt. In KDE gebruiken we als bestandsbeheerder dolphin. De rest van de instellingen wijzen (voor wie Engels begrijpt) zichzelf uit en staan voor de meeste gebruikers correct ingesteld.
Cryptkeeper Preferences

Om een versleutelde map aan te maken:

De versleutelde map wordt aangemaakt en onmiddellijk aangekoppeld. Alles wat je naar de geopende map verplaatst, wordt versleuteld en daardoor alleen nog toegankelijk voor wie het wachtwoord kent.

In werkelijkheid worden de versleutelde bestanden en mappen in het voorbeeld in de verborgen map .Leesbaar_encfs in de persoonlijke map opgeslagen. De bestanden worden toegankelijk via de map Leesbaar in de persoonlijke map.
Versleuteld

Cryptkeeper gebruiken

Om een aangekoppelde versleutelde map af te koppelen en dus ontoegankelijk te maken, klik je op het pictogram van Cryptkeeper en verwijder je het vinkje van de aangekoppelde versleutelde map.
Umount encrypted folder

Om een versleutelde map terug toegankelijk te maken, klik je op het pictogram van Cryptkeeper en plaats je een vinkje bij de te koppelen versleutelde map. Na het opgeven van het bijhorende wachtwoord wordt de mapinhoud terug leesbaar (en zichtbaar).

Reeds versleutelde map aan Cryptkeeper toevoegen

Wie vroeger reeds met EncFS heeft gewerkt en reeds een versleutelde map gebruikte, kan op de volgende manier de versleutelde map aan Cryptkeeper toevoegen:

Een versleutelde map verwijderen

Wachtwoord aanpassen

Om het wachtwoord van een versleutelde map aan te passen, ga je als volgt te werk: Deze bewerking kan een tijd duren, de versleutelde bestanden moeten eerst met het oude wachtwoord ontsleuteld worden, waarna ze pas met het nieuwe wachtwoord versleuteld kunnen worden.

Cryptkeeper automatisch starten

Daar Cryptkeeper een Gnome programma is, wordt Cryptkeeper bij het starten van de computer niet automatisch opgestart. Wat in beveiligingstermen een voordeel kan zijn (geen visuele tekenen dat er versleutelde mappen gebruikt worden). Toch kan het handig zijn om Cryptkeeper bij elke computerstart automatisch te starten: