Tips en Trucs 2011

MPlayer videospeler

MPlayer is geen doordeweekse videospeler. Het is een multi-platform codec-verslindend monster voor de kenners. MPlayer heeft opties bij de vleet en is flexibel genoeg om bijna alles weer te geven.

MPlayer is geen videospeler voor de beginnende Linux gebruiker, juist zoals Vim geen teksteditor is voor mensen die nu en dan eens een paar regels tekst aanpassen. MPlayer's enorme mogelijkheden kunnen enkel gebruiksvriendelijk bediend worden met behulp van verschillende grafische programma's. MPlayer zelf is complex en niet altijd gebruiksvriendelijk. Maar voor mensen die de handen uit de mouwen willen steken om MPlayer te leren gebruiken, is het een pracht van een videospeler.

Een beschrijving

MPlayer is het Zwitsers zakmes onder de videospelers. Het kan een massa mediaformaten en -codecs weergeven. De video's kunnen op een belachelijk aantal apparaten weergegeven worden. Gaande van de standaard X11 grafisch weergave tot het renderen in tekstmode, en een aantal specifieke grafische en geluidskaarten. M.a.w. indien flexibiliteit uw devies is, kies je voor MPlayer.

Ik ga niet alle door MPlayer ondersteunde formaten opsommen, maar MPlayer ondersteunt bijna alle vandaag de dag gebruikte codecs. Als je wilt kijken naar QuickTime, Windows Media, H.264, RealVideo, Theora, enz., MPlayer kan het weergeven. Ik veronderstel dat MPlayer een verborgen optie heeft om video's weer te geven op een broodrooster, maar tot op vandaag heb ik de optie nog niet gevonden.

Installatie

De volledige versie van MPlayer is wegens bedrijfseigen, patenten of andere beperkingen niet bij openSUSE rechtstreeks te bekomen. Voor zo'n pakketten kunnen we steeds terecht bij de softwarebron van PackMan. Surf naar de site van PackMan. Typ in het tekstvak Snelle zoekopdracht de naam van het te installeren pakket, in ons geval smplayer (het pakket smplayer bevat naast MPlayer zelf ook een grafisch programma om MPlayer te bedienen). Nadat je de pagina van smplayer met de Pakket details hebt gevonden, installeer je het pakket smplayer door op de knop 1 click install te klikken. Open smplayer.ymp met de installatie-assistent YaST-metapakketbehandelaar. Volg de aanwijzingen van de installatie-assistent. Bevestig daarbij het importeren van de sleutels (m.a.w. vertrouw de PackMan softwarebron) en geef het root-wachtwoord op om de installatie uit te voeren. Na de installatie kun je SMPlayer starten via K menu > Programma's > Multimedia > Audiospeler > Media Player.

Voor wie SMPlayer liever in het Nederlands gebruikt, installeert het pakket smplayer-lang met Software installeren/verwijderen.

Voor wie versleutelde DVD's wil afspelen, moet het pakket libdvdcss installeren. Dit pakket wordt alleen door VLC (een alternatieve videospeler) aangeboden. M.a.w. installeer de volledige VLC speler via de installatieknoppen Install VLC op de site van VLC of voeg de softwarebron van VLC toe aan Software installeren/verwijderen en installeer enkel het pakket libdvdcss.

Voor wie een DVB-t ontvanger heeft, kan de te ontvangen zenders via MPlayer weergeven. Daarvoor moeten de drivers van de DVB-t ontvanger geïnstalleerd zijn en werken (voor meer informatie raadpleeg je de documentatie van LinuxTV). Na de installatie van het pakket dvb kun je de te ontvangen zenders opzoeken en opslaan door in de terminal de opdracht scan /usr/share/dvb/dvb-t/be-All -o zap | tee .mplayer/channels.conf uit te voeren. De VRT gebruikt voor de zenders Canvas/Ketnet en Canvas+/Ketnet+ namen met /-tekens. In Linux worden /-tekens gebruikt als scheidingstekens tussen mappen. Zonder aanpassingen kun je deze zenders dus niet ontvangen. Open met een teksteditor zoals KWrite het bestand .mplayer/channels.conf (in de terminal met de opdracht kwrite .mplayer/channels.conf)en verwijder de /-tekens tussen Canvas/Ketnet en Canvas+/Ketnet+. Of nog beter maak er Canvas(Ketnet) en Canvas+(Ketnet+) van. Om TV te kijken via SMPlayer gebruik je in de terminal de opdracht smplayer dvb:// of start je via K menu > Programma's > Multimedia > Audiospeler > Media Player. De verschillende zenders bereik je via het menu Openen > TV of Openen > Radio.
DVB T

MPlayer gebruiken via de terminal

We beginnen met MPlayer zonder grafische bediening via de opdrachtregel. De eenvoudigste manier om MPlayer te starten is met de opdracht mplayer Video\'s/Sintel\ Open\ Movie\ Trailer.mp4 (let op de \-tekens, deze zijn nodig om speciale tekens ' en spaties in de map en bestandsnamen te kunnen gebruiken). Deze eenvoudige opdracht zoekt alles zelf uit. Het automatisch opzoeken van de gebruikte hardware gaat soms fout (Intel grafische kaarten). Dit los je op door opties te gebruiken die aangeven welke hardware gebruik moet worden. Om video's op Intel grafische kaarten weer te geven, gebruik je de opdracht mplayer -vo xv Video\'s/Sintel\ Open\ Movie\ Trailer.mp4. De optie -vo xv zorgt voor een weergave op een standaard X11 grafisch systeem (werkt op alle grafische kaarten). Om te weten te komen welke -vo (video output) opties mogelijk zijn, voer je de opdracht mplayer -vo help uit. En dat zijn er heel wat. Een globaal overzicht van de opties kun je weergeven met de opdracht mplayer --help.

Tijdens het afspelen van een video kun je MPlayer met behulp van het toetsenbord bedienen. Het vooruit en achteruitspoelen met de pijltoetsen is vrij intuïtief terwijl andere functies minder intuïtieve toetsen gebruiken. Een overzicht van de meest gebruikte toetsen:

De man-pagina (man mplayer) bevat een volledige lijst toetsen om MPlayer te bedienen.

MPlayer grafisch bedienen

Hoewel MPlayer een eigen grafische gebruikersinterface heeft, bestaan er een massa front-ends (programma's om MPlayer grafisch te besturen). Een populaire front-end is SMPlayer. SMPlayer is gebruiksvriendelijk en maakt de vele mogelijkheden van MPlayer bereikbaar.

De hierboven besproken bediening via het toetsenbord werkt ook in SMPlayer (uitgezonderd q). Daarnaast kun je de grafische gebruikersinterface gebruiken om de weergave, het geluid, enz. te beïnvloeden, zoals je dat van elke mediaspeler verwacht.

SMPlayer biedt mogelijkheden aan waarvoor je in de terminal complexe mplayer opdrachten nodig hebt. Als je om wat voor reden de weergave wilt draaien, gebruikt je in het menu Video de opdrachten in het vervolgmenu Draaien.

De SMPlayer opties laten toe de video opties die je standaard wilt gebruiken, in te stellen. Je kunt de video en audio uitvoerdriver selecteren, standaard volumes voor video's instellen, de CD- en DVD-stations selecteren, enz. Om de lengte van een "sprong" (doorspoelen of terugspoelen) in te stellen, start je in het menu Opties de opdracht Voorkeuren. Selecteer in het linkerpaneel de categorie Interface en stel op het tabblad Zoeken de diverse sprongen in.

In het dialoogvenster Voorkeuren kun je voor bijna elke opdracht een sneltoets instellen. Deze aanpak zorgt dat je zowel de MPlayer sneltoetsenbediening als de grafische gebruikersinterface ter beschikking hebt.

Hoewel de meeste online video-diensten de video's in de browser afspelen kunnen MPlayer en SMPlayer via het ingeven van URL's streaming video weergeven. In SMPlayer gebruik je daarvoor in het menu Openen de opdracht URL... (voorbeelden: mms://partypatrol.streaming.true.nl/partypatrol?.wma en mms://stream.nordjyske.dk/24nordjyske%20-%20Full%20Broadcast%20Quality). Ook nieuwe video-coderingen zoals webm streaming is geen probleem (voorbeeld: http://184.72.239.149/webm/webmDemo/playlist.webm). In de terminal kun je zelfs Youtube-video's via MPlayer weergeven (voorbeeld: i="8uyxVmdaJ-w";mplayer $(curl -s "http://www.youtube.com/get_video_info?&video_id=$i" | echo -e $(sed 's/%/\\x/g;s/.*\(v[0-9]\.lscache.*\)/http:\/\/\1/g') | grep -oP '^[^|,]*'))

Schermafdrukken maken

MPlayer onderscheidt zich van andere mediaspelers door de mogelijkheid moeilijke of harde labeur te automatiseren. Om schermafdrukken van een film of video te maken, kun je de -vf screenshot optie gebruiken. Dit kan interactief of automatisch.

Om interactief schermafdrukken te maken, gebruik je op de terminal de opdracht mplayer -vf screenshot bestandsnaam.mov, waarbij bestandsnaam.mov het videobestand is (de video mag vanzelfsprekend een ander formaat dan .mov hebben). Telkens je tijdens het afspelen van de video de toets s indrukt wordt een schermafdruk gemaakt. Dit werkt ook in SMPlayer.

Als je een groep schermafdrukken nodig hebt, gebruik je een andere manier. De opdracht mplayer -vo jpeg -frames N -ss NN bestandsnaam.mov zorgt voor N schermafdrukken na NN seconden na het starten van de video. Om na 1 minuut na het starten van de film amateurfilm.mov 45 schermafdrukken te maken, voer je in de terminal de volgende opdracht uit:
mplayer -vo jpeg -frames 45 -ss 60 amateurfilm.mov

Deze opdracht zal de schermafdrukken in het jpeg-formaat opslaan. Gebruik de optie -vo png voor het PNG-formaat of -gif89a om een animated GIF te maken. De -ss optie zorgt dat het maken van schermafdrukken pas start na 60 seconden. De schermafdrukken worden opgeslagen in de map waar je de opdracht uitvoerde.

Andere mogelijkheden

Het MPlayer project heeft ook een encoder (MEncoder) waarmee je video's kunt omzetten naar een andere formaat. Dit kun je gebruiken om video's om te zetten naar formaten die geschikt zijn om op kleine apparaten of op het internet afgespeeld te worden.

MPlayer is complex, maar als je uw media volledig wilt bedwingen, dan is MPlayer een goede keuze. Als je video's zoekt om MPlayer te testen, ga dan eens kijken bij Archive.org in de categorie Moving images.