Tips en Trucs 2011

Het gebruik van de harde schijf volgen

Om het gebruik van de processor of de processen te volgen, gebruik je de opdracht top. Om de activiteiten op de harde schijf te volgen, gebruik je het Python programma iotop. Dit hulpmiddel is handig bij het opsporen van processen en threads die de harde schijf zwaar belasten.

Alle distributies hebben in de standaard softwarebronnen het pakket iotop staan. De installatie is dan ook eenvoudig.

De standaard uitvoer is eenvoudig te lezen; en lijkt op de uitvoer van top. Voor elk proces en thread wordt de leessnelheid en schrijfsnelheid van de harde schijf getoond, de tijd in percent dat het proces of thread swap-ruimte gebruikt, de tijd dat het proces of thread wacht op IO (Invoer/Uitvoer). Met de linker en rechter pijltoets selecteer je de kolom waarop gesorteerd wordt. Met de toets r keer je de sorteervolgorde om.

Zonder argumenten toont iotop alle processen en threads. De opdracht iotop --only of na het drukken van de toets o, toont iotop enkel de processen en threads die lezen van en/of schrijven naar de harde schijf. Je kunt de uitvoer beperken tot enkel de processen met het argument -P. Om de meetresultaten op te slaan (en dus niet interactief te werken), gebruik je de opdracht iotop --batch -n 5 > iotop.out om vijf opeenvolgende metingen in het bestand iotop.out op te slaan.

Als je voor wat voor reden ook geen gebruikt kunt maken van iotop, gebruik dan de opdracht vmstat 1 en bekijk de kolommen bi en bo. Deze kolommen zijn niet zo eenvoudig te lezen en kunnen niet dynamisch gesorteerd worden. M.a.w. een stuk primitiever dan de uitvoer van iotop.

dany@linux-y8ny:~> iotop --only
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 23.59 K/s
 TID PRIO USER   DISK READ DISK WRITE SWAPIN   IO  COMMAND
 2708 be/3 root    0.00 B/s  3.93 K/s 0.00 % 0.26 % [jbd2/sdc2-8]
 7383 be/4 root    0.00 B/s 1006.56 K/s 0.00 % 0.00 % rsync -rlptDvuh --progress --chmod=Dugo+w --delete --exclude=src/ ftp5.gwdg.de::pub/linux/packman/suse/11.4/ /media/USB_EXT4/packman/