Tips en Trucs 2011

Dubbele bestanden opsporen en verwijderen

Hoe vind je dubbele bestanden in mappen en verwijder je die met een script of een opdracht? Hoe wis je dubbele bestanden opgeslagen in de mappen ~/foo en /home/gebruiker2/foo?

Daarvoor gebruik je fdupes. fdupes zoekt in de opgegeven mappen naar dubbele bestanden. De gevonden bestanden zijn even groot, hebben dezelfde MD5 handtekening en werden byte per byte vergeleken. fdupes kan de opgespoorde bestanden daarna verwijderen.

fdupes installeren

In openSUSE 11.4 gebruik je de opdracht sudo zypper install fdupes om fdupes uit de standaard softwarebron te installeren.

In Debian/Ubuntu gebruik je de opdracht apt-get install fdupes om fdupes uit de standaard softwarebron te installeren.

fdupes gebruiken

Om dubbele bestanden in de map Documenten te zoeken, gebruik je de opdracht:
fdupes Documenten

Een map recursief doorzoeken

Om dubbele bestanden in de map Documenten en zijn submappen te zoeken, gebruik je de opdracht:
fdupes -r Documenten

De resultaten worden als volgt getoond:
Documenten/SNT/Linux/Kiwi/livecd-kde/root/usr/local/bin/createliveusb.sh
Documenten/SNT/Linux/Kiwi/livecd-kde/root/usr/local/bin/createliveusb.sh~

Ongewenste bestanden verwijderen

Je kunt fdupes de opdracht geven om bij een vondst je de kans te geven één bestand te behouden, de rest wordt dan verwijderd (gebruik deze mogelijkheid met de grootste voorzichtigheid, anders kun je gegevens verliezen):<
dany@linux-y8ny:~> fdupes -d Documenten/SNT/Linux/Kiwi/livecd-kde/root/usr/local/bin
[1] Documenten/SNT/Linux/Kiwi/livecd-kde/root/usr/local/bin/createliveusb.sh~
[2] Documenten/SNT/Linux/Kiwi/livecd-kde/root/usr/local/bin/createliveusb.sh

Set 1 of 1, preserve files [1 - 2, all]: 2 

  [-] Documenten/SNT/Linux/Kiwi/livecd-kde/root/usr/local/bin/createliveusb.sh~
  [+] Documenten/SNT/Linux/Kiwi/livecd-kde/root/usr/local/bin/createliveusb.sh

Dubbele bestanden in twee verschillende mappen zoeken

Gebruik daarvoor de volgende opdracht:
fdupes Documenten/Games/Video's/ Documenten/SNT/Linux/Games/Video's/

Of:
fdupes -r Documenten/Games/Video's/ Documenten/SNT/Linux/Games/Video's/

De grootte van de dubbele bestanden bekijken

De optie -S toont de grootte van de gevonden dubbele bestanden:
dany@linux-y8ny:~> fdupes -S Documenten/Games/Video\'s/ Documenten/SNT/Linux/Games/Video\'s/
8755028 bytes each:           
Documenten/Games/Video's/ Awesome Soccer.mp4
Documenten/SNT/Linux/Games/Video's/ Awesome Soccer.mp4

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden van fdupes raadpleeg je best de man pages:
man fdupes