Tips en Trucs 2010

Met tee naar meerdere bestanden tegelijk schrijven

Met statische gegevens kun je de schrijfopdracht herhalen. Met dynamische gegevens plaats je de gegevens in een tijdelijke plaatshouder (variabele). De inhoud van de plaatshouder schrijf je daarna naar verschillende bestanden.

De opdracht tee dupliceert de uitvoer van andere opdrachten. Handig om gegevens aan bestaande bestanden toe te voegen. Ideaal om periodieke informatie tegelijkertijd naar verschillende logbestanden te schrijven.

Een voorbeeld:
dany@linux-gjso:~> ps | tee bestand1 bestand2 bestand3
 PID TTY     TIME CMD
 8729 pts/0  00:00:00 bash
 8785 pts/0  00:00:00 ps
 8786 pts/0  00:00:00 tee
dany@linux-gjso:~> ls -la | grep bestand
-rw-r--r-- 1 dany users    112 jul 8 12:45 bestand1
-rw-r--r-- 1 dany users    112 jul 8 12:45 bestand2
-rw-r--r-- 1 dany users    112 jul 8 12:45 bestand3
dany@linux-gjso:~> cat bestand2
 PID TTY     TIME CMD
 8729 pts/0  00:00:00 bash
 8785 pts/0  00:00:00 ps
 8786 pts/0  00:00:00 tee
dany@linux-gjso:~>

Om gegevens aan bestanden toe te voegen, m.a.w. periodiek aan te vullen, gebruik je het argument -a:
ps | tee -a bestand1 bestand2 bestand3