Tips en Trucs 2010

Beschadigde MP3 bestanden herstellen

Om je omvangrijke MP3 collectie te doorzoeken op bestanden met problemen kun je beroep doen op gespecialiseerde programma's. MP3 Diags is een programma waarmee je meer dan 50 problemen in MP3 bestanden kunt opsporen en herstellen. Meestal zijn gespecialiseerde programma's moeilijk te bedienen, MP3 Diags is echter gebruiksvriendelijk.

Wat kun je repareren?

Een overzicht: Voor we verder gaan, moet ik vertellen dat MP3 Diags een veeleisend programma is. M.a.w. een uitgebreide collectie doorlopen zal wat tijd in beslag nemen. Op mijn computer had MP3 Diags 15 minuten nodig om 2000 MP3 bestanden te verwerken.

Installatie

Het mp3diags pakket is niet beschikbaar in de standaard softwarebronnen van openSUSE 11.3. MP3 Diags kun je wel in de softwarebron van Packman terugvinden. Als je nog nooit software uit de softwarebron van Packman geïnstalleerd hebt, moet je de softwarebron toevoegen. Start daarvoor het programma Software installeren/verwijderen. Klik in het menu Configuratie op de opdracht Installatiebronnen.... Klik op de knop Toevoegen. Gebruik als Mediatype URL opgeven.... Geef de installatiebron een naam, bijvoorbeeld Packman. Vul de URL van de Packman installatiebron in: http://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/11.3. Bevestig de aanpassing en het dialoogvenster Geconfigureerde softwarebronnen. Daarbij moet je de GnuGPG sleutel van Packman Importeren. Na het toevoegen van de Packman softwarebron kun je het pakket mp3diags installeren. Na de installatie kun je MP3 Diags starten via K menu > Programma's > Multimedia > MP3 Diags.

Gebruik

Bij de eerste start van MP3 Diags vraagt het programma wat informatie over waar de muziekbestanden staan en hoe de herstellingen verwerkt moeten worden (met of zonder backup). Deze voorkeuren worden daarna in een sessie opgeslagen (Settings file).

Tijdens het onderzoeken en herstellen van de MP3 bestanden reageert de computer traag. Om frustraties te vermijden, werk je best niet verder met de computer. Na afloop wordt het pas echt interessant.

De resultaten

MP3diags
Op de afbeelding hierboven zie je het resultaat van een MP3 Diags onderzoek. Juist onder de werkbalk zie je een overzicht van alle onderzochte MP3 bestanden. Om een MP3 bestand nader te onderzoeken, selecteer je het bestand en klik je op de zesde werkbalkknop Show one song at a time. Dit bestand kunnen we nu herstellen.

Klik op de eerste werkbalkknop met een hamer (Apply a single transformation). Je krijgt een waarschuwing (Warning) dat de MP3 bestanden aangepast zullen worden. M.a.w. zorg dat je steeds kopie├źn hebt, je weet maar nooit dat het fout gaat. Daarna verschijnt een nota om je attent te maken op het feit dat alle zichtbare MP3 bestanden bewerkt zullen worden. Door daarnet te klikken op de werkbalkknop Show one song at a time wordt straks alleen het geselecteerde MP3 bestand bewerkt. In het menu verschijnen nu een aantal op de MP3 bestanden uit te voeren opdrachten. De werkbalkknoppen met een hamer en een cijfer (1 tot en met 4) bevatten een vooraf geconfigureerde opdrachtenset. Het hier geselecteerde MP3 bestand bevat 8 onregelmatigheden met telkens een kenteken bestaande uit twee letters en een korte beschrijving.

Om sommige onregelmatigheden op de lossen, gebruikt de Linux versie van MP3 Diags het programma mp3gain om MP3 bestanden te herstellen. Dit pakket moet je apart installeren.

Na de installatie van het pakket mp3gain, klik je op de werkbalkknop Normalize om het probleem van te luide of te stille liedjes op te lossen (in het voorbeeld de achtste onregelmatigheid - an No normalisation undo information found.).

De Linux versie van MP3 Diags gebruikt standaard de map /tmp/ voor het opslaan van de originele MP3 bestanden. Deze instelling kun je aanpassen met de werkbalkknop Settings. Indien je de originele MP3 bestanden wilt archiveren is de /tmp/ map geen goede keuze. De meeste distributies ruimen de /tmp/ map regelmatig op, waardoor de originele MP3 bestanden na een tijd verdwijnen. Als je deze originele bestanden wilt behouden, kies je beter een andere map om de backups op te slaan.

Nawoord

Nadat MP3 Diags mijn muziekcollectie had doorlopen, had ik de indruk dat mijn MP3 bestanden beter klonken en minder ongemakken veroorzaakten. Als je zelf een muziekcollectie hebt, moet je dit programma er zeker en vast eens op los laten. Vergeet voordien geen kopie van de originele MP3 bestanden te maken, een klein ongelukje kan grote gevolgen hebben. Voorkomen is steeds beter dan genezen.