Tips en Trucs 2010

Systeemstatistiek en spreadsheets

Het hulpprogramma dstat vervangt vmstat, iostat en ifstat. Daarnaast kan het programma de verzamelde informatie naar een CSV-document exporteren. Dit CSV-document kun je dan verder verwerken met behulp van een spreadsheet (rekenblad).

Het pakket dstat kun je voor openSUSE 11.3 installeren via de site http://software.opensuse.org.

Ook op de terminal valt dstat door het gebruik van kleuren op:
dstat
Met de opdracht dstat --output log.csv worden de verzamelde gegevens in een CSV-document opgeslagen. Dit CSV-document kun je bijvoorbeeld in OpenOffice.org Calc importeren en verder bewerken. Let er bij het importeren op dat het scheidingsteken Komma gebruikt wordt (in het voorbeeld onderaan het dialoogvenster kun je controleren of het importeren correct zal verlopen).
dstat
dstat
De data kun je in het spreadsheet met formules verder analyseren en/of visueel voorstellen in diagrammen.
dstat

Meer informatie kun je vinden in de man-pagina's en op de site Dstat: Versatile resource statistics tool.