Tips en Trucs 2010

Stroomdiagrammen met Dia

Dia is een GTK+ programma waarmee je gestructureerde diagrammen kunt tekenen.

In openSUSE 11.3 kun je het pakket dia en dia-lang (met de vertalingen) installeren via de standaard softwarebron. Na de installatie kun je Dia starten via K menu > Programma's > Kantoortoepassingen > Diagrambewerker. Als introductie ga je in vijf stappen een stroomdiagram maken.

Stap 1: Selecteer Stroomdiagrammen in het Diagram Bewerken venster.

Dia
Na het selecteren van Stroomdiagrammen verschijnen de pictogrammen met de verschillende stroomdiagram onderdelen: Proces/andere bewerking, Invoer/Uitvoer, Besluit, Verbindingsstuk, Weergave, Transactie bestand, Pagina-einde verbinding, Document, Handmatige werking, Voorbereiding, Handmatige invoer, Vooraf gedefinieerd proces, enz.
Stroomdiagrammen

Stap 2: Selecteer een stroomdiagram onderdeel en teken

Na het selecteren van een stroomdiagram onderdeel teken je het onderdeel door de muis te slepen op de plaats waar je het onderdeel wilt plaatsen. Na het tekenen van een onderdeel kun je tekst in het onderdeel typen (tekstmode). Dit kan enkel indien het onderdeel breed genoeg is. Activeer met het pijl pictogram in het venster Diagram Bewerken de mode om de grootte en positie van een onderdeel aan te passen. De afmetingen van het onderdeel pas je aan door de groene grepen (vierkantjes) te verslepen. Activeer de tekst mode met het tekstcursor pictogram om in het onderdeel tekst te typen.
Dia
In het voorbeeld heb ik vijf verschillende stroomdiagram onderdelen getekend.

Stap 3: De onderdelen uitlijnen en uitspreiden

In dit stadium zijn de onderdelen nog niet uitgelijnd en uitgespreid waardoor het diagram slordig overkomt. Selecteer met de muis alle onderdelen van het diagram.
Dia
Centreer de geselecteerde onderdelen met het menu Objecten > Uitlijnen > Centreren (sneltoets Shift+Alt+C). Verdeel de geselecteerde onderdelen met het menu Objecten > Uitlijnen > Verticaal uitspreiden (Shift+Alt+V).
Dia

Stap 4: De stroomdiagram onderdelen met pijlen verbinden

Activeer het lijn pictogram in het venster Diagram Bewerken. Sleep met de muis een lijn (pijl) in het diagram. Versleep het groene beginpunt naar de rand of het midden van een stroomdiagram onderdeel. Versleep het groene eindpunt naar de rand of het midden van een ander stroomdiagram onderdeel.
Dia

Stap 5: Exporteer het stroomdiagram als een afbeelding

Exporteer het stroomdiagram als een afbeelding via het menu Bestand > Export .... Geef voor je opslaat de afbeelding een bestandsnaam, een map en een bestandstype.
Dia