Tips en Trucs 2010

CPU-gebruik van toepassingen beperken

Om een optimaal presterend systeem te bekomen, hou je het CPU-gebruik van de gebruikte toepassingen in de gaten. Dit is zeker nodig voor toepassingen die continu werken en waarvoor we dus steeds wat extra CPU-kracht moeten voorzien. Linux kan voorkomen dat andere toepassingen deze extra CPU-kracht helemaal opeisen door het CPU-gebruik voor deze toepassingen te beperken.

Om het CPU-gebruik van toepassingen in openSUSE 11.2 te beperken, installeer je via de software afdeling van de openSUSE site het pakket cpulimit voor jouw distributie. Na een klik op de knop Eénklik-installeren open je het installatiebestand met de YaST-metapakketbehandelaar die je stap voor stap door de installatie loodst. Gebruikers die geen gebruik kunnen maken van kant en klare pakketten kunnen steeds de broncode downloaden van de site van CPU Usage Limiter for Linux en deze zelf compileren.

Om cpulimit te kunnen gebruiken, moet je de naam of de PID van de toepassing kennen. Een paar voorbeelden:

Opmerkingen

Als uw computer één processor heeft, kan je het processorgebruik instellen van 0% tot 100%, m.a.w. als je 50% gebruikt, kan het betreffende proces maar 500 ms per seconde van de CPU gebruik maken. Bij computers met vier processors mag het CPU-gebruik tussen 0% en 400% ingesteld worden, m.a.w. bij een CPU-gebruik van 200% mag dan de helft van de beschikbare CPU-kracht gebruikt worden. De bruikbare percentages komen overeen met wat je ziet als je de opdracht top start.

De gebruiker die eigenaar is van het te beperken proces kan cpulimit starten om het CPU-gebruik van zijn proces aan te passen. Als je als root gebruiker cpulimit start, bereik je een hogere prioriteit en een nauwkeuriger controle. Indien een proces andere processen start, worden deze nu ook door cpulimit beperkt. cpulimit is experimentele software.

Meer info op CPU Limit.