Tips en Trucs 2010

CD/DVD ISO-bestanden beheren

De makers van Acetone noemen dit programma een CD/DVD ISO-bestanden beheerder, maar eigenlijk kan Acetone veel meer. Acetone is eerdere een emulator voor verschillende soorten ISO-bestanden, waardoor de gebruiker deze ISO-bestanden kan koppelen, splitsen, converteren, comprimeren, versleutelen, enz. Je kunt met Acetone zelfs video's van Youtube afhalen en op CD/DVD branden.

Verwacht niet dat je zo'n krachtig programma even eenvoudig kunt bedienen als bijvoorbeeld K3B. Werken met Acetone vraagt een inwerkperiode, moet je wat gewoon worden. Deze tip toont hoe je Acetone installeert, gebruikt om een ISO-bestand te koppelen en hoe je een video van Youtube kunt afhalen om deze te branden.

Installatie

Acetone kun je in de meeste distributies in pakketvorm installeren. Indien dit niet mogelijk is, kun je steeds gebruik maken van hier af te halen broncode. Voor OpenSUSE 11.3 ga je als volgt te werk: Om straks ISO-bestanden te kunnen koppelen, installeer je het pakket fuseiso (maakt deel uit van de openSUSE standaard softwarebronnen).

Gebruiken

Bij de eerste start van Acetone (Kmenu > Programma's > Multimedia > CD/DVD branden > CD/DVD image manipulator) moet je een paar zaken instellen. Deze instellingen zijn eenvoudig en gebeuren via het dialoogvenster AcetoneISO::Options.
Opties
Het onderdeel File manager en Database moeten ingesteld worden. Daarbij mag je de standaard instellingen overnemen, m.a.w. bevestigen met de knop Apply. De andere opties kun je natuurlijk ook even controleren, maar zijn niet noodzakelijk om met Acetone te kunnen werken.

Het Acetone hoofdvenster bestaat uit drie panelen: Acetone
Om een ISO-bestand te koppelen, ga je als volgt te werk: Het gekoppelde ISO-bestand wordt in een venster van de bestandsbeheerder Dolphin geopend. In dit venster kun je de bestanden en mappen openen alsof deze in een gewone map staan. Als je klaar bent, sluit je het Dolphin venster. Selecteer in Acetone in het bovenste paneel het ISO-bestand. Klik op de knop Unmount ....iso om het ISO-bestand af te koppelen.

Een ISO-bestand van een map maken

Om van een map een ISO-bestand te maken, gebruik je de volgende werkwijze: Klaar.

Een filmpje van YouTube afhalen

Hoewel dit niets met ISO-bestanden te maken heeft, werkt het downloaden van een YouTube filmpje zonder problemen. Zo ga je te werk: Het afhalen van het filmpje neemt afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding en de bestandsgrootte van het filmpje wat tijd in beslag. Na het beƫindigen van deze opdracht, ben je in het bezit van het YouTube filmpje.

Nawoord

Acetone is een zeer handig programma. Hoewel de geavanceerde mogelijkheden van Acetone in deze tip niet aan bod kwamen, kun je met de hier beschreven werkwijzen reeds heel wat uit het programma halen.