Systeem opwaarderen via het internet

3 Systeem opwaarderen via het internet

De meeste distributies laten je toe het systeem aan nieuwe versies aan te passen met opwaarderingen via het internet. Deze opwaarderingen (updates) zorgen er onder andere voor dat het systeem efficiënter (sneller) en/of betrouwbaarder (opgeloste bugs) werkt en/of extra mogelijkheden krijgt. Ook vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk regelmatig op te waarderen. Het feit dat Linux minder onderhevig is aan virusaanvallen betekent niet dat een Linux-systeem niet kan aangevallen worden. Deze aanvallen kunnen door het regelmatig opwaarderen van het systeem vermeden worden.

Bij de installatie van openSUSE wordt automatisch de softwarebron (Bijwerken van openSUSE-11.4) met opwaarderingen op het internet actief. Indien er een pakket in meerdere softwarebronnen voorkomt, wordt steeds deze met het hoogste versienummer geïnstalleerd. Een voorbeeld: Firefox staat zowel in de softwarebron op de installatie DVD, op het internet in openSUSE-11.4-Oss als in Bijwerkingen van openSUSE-11.4. De versie uit Bijwerkingen van openSUSE-11.4 krijgt voorrang op de andere omdat de Firefox-versie die daar aangeboden wordt recenter is. Deze werkwijze zorgt ervoor dat bij de installatie van een pakket steeds het meest recente pakket wordt geïnstalleerd, m.a.w. van de installatie-DVD indien er nog geen opwaardering van het te installeren pakket verscheen of rechtstreeks vanaf de Bijwerk Server indien daar een recentere versie aanwezig is.

Het opwaarderen wordt beheert met het Updater Applet in het paneel. Enkel als er opwaarderingen zijn, zie je het opwaarderen pictogram (tandwiel met groene gekrulde pijl). Klik op het opwaarderen pictogram in het paneel en het Updater Applet verschijnt met een overzicht van de beschikbare opwaarderingen.

Deze opwaarderingen kun je zelf in- of uitschakelen. De meest veilige werkwijze is het voorstel van openSUSE te aanvaarden.

Klik op de knop Toepassen om de opwaardering uit te voeren. Zoals bij installaties worden de afhankelijke pakketten ook op opwaarderingen gecontroleerd.

Klik op de knop Doorgaan.

Opmerking: sommige bewerkingen hebben root-rechten nodig om uitgevoerd te kunnen worden. Het dialoogvenster om het wachtwoord in te typen, kan soms onzichtbaar zijn (onder een ander venster terechtkomen).

Na het uitvoeren van een opwaardering kunnen extra handelingen noodzakelijk zijn. Deze worden eveneens in het paneel gemeld (blauw pictogram met witte pijl).

Opwaarderingen worden door openSUSE in drie categoriën ingedeeld: